Før var dronningen av Danmark elvemuslingens verste fiende - nå er laksen dens beste venn

FORVALTER: Fiskeforvalter Anton Rikstad hos Fylkesmannen i Trøndelag mener elvemuslingen er en ekstremt fascinerende art. 

Nyheter

Den årvåkne leser av Steinkjer-Avisa fikk i forrige uke kanskje med seg en kunngjøringsannonse fra Einar Dahls legat, som etterlyste søknader på økonomisk støtte til tiltak for laksen og laksemuslingens overlevelse og utvikling.