Autometall AS fikk ikke medhold i sin klage til Miljødirektoratet

Står i fare for nedleggelse

Kan få kroken på døra: Autometall AS i Tranamarka i Steinkjer må sende inn opplysninger om driften innen 1. juni. (Foto: Johan Arnt Nesgård/Trønder-Avisa) 

Avsluttet på riktig måte: Gunvor Aursjø, teknisk sjef og Carl Anders Kvistad, leder for renovasjon i Steinkjer, Verran og Snåsa, mener at det ikke ville vært forsvarlig hvis kommunen utførte undersøkelsene. 

Nyheter

Bilopphuggeriet ved Tranamarka har frist på seg til 1. juni for å vise at de driver ansvarlig. Hvis ikke, kan det føre til at bedriften blir vedtatt nedlagt.

Innen 1. juni må Autometall AS på Tranamarka sende inn nok opplysninger om hva som gjøres på bilopphuggeriet, og at de følger Forurensningsforskriften.

– Når vi mottar disse, vil vi ta en avgjørelse på om de driver forsvarlig, sier seksjonsleder for forurensning hos Fylkesmannen i Trøndelag, Marit Lorvik.

Hvis avgjørelsen ender med at bilopphuggeriet ikke oppfyller disse kravene, kan det bety kroken på døra i løpet av høsten for bedriften.

Klage avvist

Autometall AS vil ikke selv stille til intervju i denne saken, men sier at de er i dialog for å løse utfordringene. I oktober i fjor klaget de på Fylkesmannens pålegg om utarbeidelse av tiltaksplan og opprydding i forurenset grunn på eiendommen. Denne klagen ble avvist at Miljødirektoratet tidligere i vår.

Autometall AS skriver i klagen at de ikke synes det er hensiktsmessig å hente inn et uavhengig firma. Firmaet har tiltro til at kommunen stiller med nødvendig kompetanse, slik at partene kan samarbeide om en tiltaksplan.

Gunvor Aursjø, som er utviklingssjef i Steinkjer kommune og ansvarlig for blant annet renovasjon, sier at det ikke er fornuftig at kommunen gjør disse undersøkelsene.

– Vi har ikke kompetanse til å utføre testene. Og siden vi hadde ansvaret for husholdningsfyllingen som var på stedet tidligere, ville det ikke vært ryddig hvis vi hadde utført arbeidet, sier Aursjø.

Ble avsluttet riktig

Avfallsfyllingen ble avsluttet på 1970-tallet.

– Den ble avsluttet etter de forskriftene som forelå på den tiden, sier Aursjø.

De funnene som skal være gjort i grunnen skal heller ikke stemme med den aktiviteten kommunen hadde der tidligere.

– Det er funnet nikkel på stedet. Det kommer fra olje og batterier, sier Carl Anders Kvistad, leder for renovasjon i Steinkjer, Verran og Snåsa.

Mangler tiltaksplan

En tiltaksplan fra Autometall As skulle vært innsendt 1. februar 2019, noe som ikke ble gjort.

Et tidligere tilsyn som ble utført av Fylkesmannen avdekket seks punkter de ikke anså som forsvarlige. Blant annet mente de at bedriften ikke håndterte farlig avfall tilstrekkelig.

Også i forbindelse med tidligere tilsyn er det påvist avvik på stedet.


I løpet av året skal det gjennomføres et stort vegprosjekt på Fergeland

Ny veg til Tranamarka