Slik vil de fordele overskuddet på 44,5 millioner

FORDELER TIL GODE FORMÅL: Anne Berit Lein (Sp), Stein Egil Krogstad (KrF), ordfører Bjørn Arild Gram (Sp), Tor Arne Garnvik (V), Morten Resve (H) og Merete Utheim (Frp) la i dag fram flertallspartienes forslag til fordeling av kommunens overskudd i 2018. 

Nyheter

Det begynner nesten å bli en tradisjon at politikerne i Steinkjer på vårparten kan fordele et romslig overskudd etter at kommunens regnskap for foregående år er gjort opp.