Gartneriet på Byaenget er i drift igjen

mer enn 70 år: Etter krigen begynte Einar Kjøraas å bygge små drivhus på Byaenget, så det har vært gartnerproduksjon der i mange år. – Utvalget er som før hos oss, bortsett fra at plantene er enda kraftigere i dag, sier Øyvind Skjerve (venstre) og Per Skjerve, som synes det er trivelig at folk ble glad da de så at det ble lys i drivhusene igjen på senvinteren – etter et par-tre års opphold. 

Det er kårkallen som gjør jobben

Øyvind Skjerve
Nyheter

Det var mange som ble glade da de så at det var lys i drivhusene på Byaenget igjen på seinvinteren. Sykdom satte driften på vent et par-tre år, men nå er far og sønn Skjerve og gode hjelpere i drift igjen.