Berømmer frivilligheten i Verran med pengedryss

STORE SJEKKER: Knut Arne Larsen Fosdalsgruvas venner, Karl Christian Aag, Follalaga, Jens Sand, Follafoss idrettslag og Per Stian Karlsen fra Malm Røde Kors fikk støtte fra banksjef Gunnar Thorsen. 

Nyheter

Denne våren kom det inn mellom 20 og 30 søknader om støtte til Sparebank 1 SMN fra lag og foreninger i Verran.

– Noen av søknadene som kom inn hører mer hjemme på sponsordelen av banken. De pengene som vi gir ut her i dag er fra gavefondet, og skal gå til konkrete tiltak, og ikke for eksempel drift, sier banksjef Gunnar Thorsen.

Forrige fredag tok han turen til filialen i Malm, hvor han ved siden av store sjekker også serverte en kopp kaffe og noe å tygge på.

– Dette er noe av triveligste ved å være banksjef. I Verran er to av tre innbyggere kunder, og vi ser av søknadene hvert år, at det er mye god frivillighet her, og det ønsker vi selvsagt å støtte, sier han.

Denne gangen var det Malm Røde Kors, Fosdalsgruvas venner, Follalaga og Follafoss idrettslag som mottok penger.

Malm Røde Kors fikk 4.000 kroner til en aktivitetsdag.

– Tanken vår er å få brakt folk opp til Holden og frakte dem med båt over til hytta vi har der oppe, og tilbringe én dag i fjellet sammen med oss, sier Per Stian Karlsen.

Han er leder i hjelpekorpset. Noe av motivasjonen med en slik dag er å rekruttere nye medlemmer. Fosdalsgruvas venner har gående et prosjekt hvor de skal få den gamle gruvevegen fram i lyset. Den starter på toppen av Korea og går bort til den gamle gruva.

– Vi har hatt veldig mye dugnadsarbeid allerede, og det går fint an å bruke vegen til en spasertur nå, men vi må sikre den bedre med gjerde, fordi det er veldig bratt på den ene sida, sier Knut Arne Larsen.

Dette prosjektet fikk 5.000 kroner.

Karl Christian Aag fikk også en sjekk på 5.000 kroner til Follalaga AS. Seks lag og foreninger i Follafoss har gått sammen og etablert Follalaga AS. Blant annet står Follalaga som arrangør av «Snu på flisa». Nå fikk de penger til en sandstrand på østsida av Båthavna i Follafoss. 200 kubikkmeter med skjellsand er visstnok allerede bestilt. Den største sjekken var det Follafoss idrettslag som fikk. 20.000 kroner skal gå til tråkkemaskinen som allerede er kjøpt inn.

– Den gamle var 30 år gammel og utslitt. Så nå har vi kjøpt inn en ny med en prislapp på 900.000 kroner. Her må jeg rette en stor takk til næringslivet som har stilt opp, og selvsagt til Sparebanken for disse pengene, sier leder Jens Sand i Follafoss idrettslag.