Forslag om studiestedsstruktur ved Nord universitet:

– Steinkjer blir kjedelig

En mørk fremtid: Steffen Pedersen Engan studerer på Steinkjer, han tror ikke Steinkjer blir et sted å være for studenter i fremtiden.  Foto: Kenneth Wikan

Van­ske­lig å ta for­malkom­pe­tan­se: Kris­tine Ask er før­s­te­ama­nu­en­sis ved NTNU. Hun be­kref­ter at mu­lig­he­te­ne for å ta dok­tor­grad i Spill og opp­le­vel­ses­tek­no­lo­gi er van­ske­lig. 

Upo­pu­lært: For­slaget om end­ring av stu­die­steds­struk­tur falt i dår­lig jord på Stein­kjer. Her fra mar­ke­rin­gen mot for­slaget.  Foto: Kenneth Wikan

Nyheter

Studentene som er igjen på Nord universitet i Steinkjer frykter at byen blir kjedelig hvis store deler av studentene forsvinner. Steffen Pedersen Engan synes lærerne har fått urimelige krav. Han får støtte av ekspert.

– Det blir jo veldig tomt hvis det blir flytting. Jeg kom hovedsakelig til Steinkjer for å studere Spill og opplevelsesteknologi, men i ettertid har jeg engasjert meg i studentmiljøet i byen, sier Engan som er førsteårsstudent ved Nord Universitet.

Spill- og opplevelsesteknologi er en av linjene som er foreslått flyttet til Levanger. Han og studiekameratene hadde sett fram til å komme nærmere næringen i InnoCamp. Han tror det er en stor forskjell på å ha næringen vegg i vegg i forhold til å ha de en halvtimes togtur unna.

– Det å få en fot inne i næringa tidlig i studieløpet er viktig. Når vi møter mulige fremtidige oppdragsgivere og arbeidsgivere i gangene og i kantina, så er det enklere å få råd og kontakt.

Urimelig krav

Et av argumentene som rektor ved Nord universitet, Hanne Solheim Hansen legger i forslaget til endring av studiestedsstruktur er at det er for lite formalkompetanse ved multimedielinjen. Det synes Engan virker urimelig.

– Det er vanskelig å få doktorgrader i dette temaet. Lærerne våre har veldig mye faglig kompetanse, og de har lært meg mye i løpet av det første året.

Det er noe Kristine Ask, førsteamanuensis ved institutt for tverrfaglige kulturstudier og ekspert innen dataspill ved NTNU sier seg enig i.

– Spill- og opplevelsesteknologi er et ganske nytt felt. Derfor er det ikke mange steder man kan oppsøke for å ta doktorgrader. Spesielt innen design og utvikling av spill er det vanskelig, sier Ask.

Hun sier at hun kjenner et par av lærerne ved linjen som allerede har doktorgrader innen feltet.

Startet facebookgruppe

Steffen Pedersen Engan startet facebookgruppen Styrk Steinkjer. En side som i skrivende stund har nesten 700 medlemmer. Den er ment for å samle informasjonen om studiestedsstrukturen.

– Jeg oppdaget at det var noe de hadde ved Nesna. Derfor ville jeg starte et forum hvor man kunne diskutere og få informasjon om endringen, sier Pedersen Engan.