Her vil kommunen bygge fotballhallen på Guldbergaunet

Illustrasjonen fra Norconsult viser hvor man ser for seg å bygge den planlagte fotballhallen - parallelt med friidrettshallen. 

Nyheter

Kultursjef Leif Terje Nilsen ga i dag en orientering til hovedutvalget for oppvekst og kultur, om den planlagte fotballhallen på Guldbergaunet.