Pris og styreverv:

Steinkjer-leger ble sentrale på legenes årsmøte

Prisvinnerne er fra høyre i bildet: Christine Agdestein, Hanna Helgetun Krogh, Tone Dorthe Sletten, Finn Høivik, Tor Magne Johnsen, Inga Marthe Grønseth, Kjetil Klungre, Vegard Berge og Børge Lønnebakke Nordberg.   Foto: Privat

Christine Agdestein vant prisen "Årets allmennlege" sammen med Trønderopprøret, mens Dragan Zerajic ble valgt som styremedlem i Allmennlegeforeningen. 

Nyheter

Under årsmøtet i Allmenlegeforeningen i forrige uke ble Christine Agdestein fra Steinkjer, og Kjetil S. Klungre fra Verdal tildelt prisen «Årets allmennlege» sammen med gruppen Trønderopprøret.

Prisen utdeles årlig til et medlem som har gjort en særlig stor innsats for allmennmedisinen.

Begrunnelsen fra komiteen lyder: 

"Med enorm dugnadsinnsats og utallige timer har Trønderopprøret fått problemene i fastlegeordningen, og ikke minst oppgaveoverføringen, løftet opp i dagen. Deres håndbok om fastlegeordningen og utbredte opplysningsarbeid har økt kompetansen om fastlegeordningen hos politikere og helseledere både lokalt og sentral. Trønderenes Fastlegeundersøkelse hadde fokus arbeidsvilkår og rammebetingelser og har blitt referert en rekke ganger. Med en tydelig stemme i media har Trønderopprøret vist et brennende engasjement for faget og skapt et bredt politisk engasjement langt utenfor egne rekker."

Christine Agdestein er spesialist i allmennmedisin ved Sjøsia legekontor i Steinkjer.

Kjetil Klungre er fastlege ved Verdalsøra legesenter. De har jobbet sammen med leger i Trondheim i Trønderopprøret i to år. 

På det samme åresmøtet ble Dragan Zerajic valgt til styremedlem i Allmennlegeforeningen. Han er leder av Nord-Trøndelag Legeforening, og jobber som spesialist i allmennmedisin ved Dampsaga legekontor i Steinkjer.

- Jeg gleder meg til å jobbe videre i styret for å løse fastlegekrisen, sier Zerajic i en pressemelding.

- Vi må sørge for både stabilisering og rekruttering. En investering i fastlegetjenesten vil begrense utgiftene i hele helsesektoren.