Rådmannen foreslår å flytte Åpen barnehage til helsehuset

NY PLASSERING?: Rådmannen foreslår å flytte Åpen barnehage til Inn-Trøndelag helse- og beredskapshus når det åpner på sensommeren. ILLUSTRASJON: PRAKSIS ARKITEKTER 

Nyheter

Lavterskeltilbudet Åpen barnehage er et møtested for barn og voksne, en læringsarena og et sted for integrering. Tilbudet har vært kjærkomment for mange, men har i årenes løp blitt gradvis kuttet ned i Steinkjer.

Ettersom det ikke er en lovpålagt tjeneste, har tilbudet stått på rådmannens kuttliste gjentatte ganger, men blitt «reddet» av politikerne. Nå sist i budsjettbehandlingen før jul, da flertallet la tilbake nok penger til å opprettholde Åpen barnehage én dag i uka.

Åpen barnehage er i dag samlokalisert med Steinkjersannan barnehage, og organisert i tjenesteenhet Barn og familie.

I et framlegg til hovedutvalgsmøtet for oppvekst og kultur i neste uke, fremmer rådmannen et forslag om å endre både fysisk og organisatorisk plassering av Åpen barnehage:

– Det anses som en fordel at Åpen barnehage integreres i Forebyggende familieteam i stedet for å være organisert direkte under enhetsleder, skriver rådmann Torunn Austheim i saksframlegget til hovedutvalget.

Rådmannen viser også til at Åpen barnehage i den innledende planleggingen av Familiens Hus ble omtalt som «hjertet i Familiens Hus».

– Med bakgrunn i dette, anbefaler rådmannen at Åpen barnehage organiseres i Forebyggende familieteam og videreføres i Familiens Hus ved Inn-Trøndelag helse- og beredskapshus fra august 2019.


Steinkjer-politikere fikk omvisning på det nye helse- og beredskapshuset.

– Dette vil bli et bra sted å være for alle

 

Rådmannen skriver videre at det blir opp til Åpen barnehage selv å bestemme om tilbudet skal gis én dag i uka, eller om ressursen fordeles på to dager, med kortere åpningstid.

I 2018 var det i snitt 14 barn/voksne på besøk i Åpen barnehage hver dag det var åpent. 70 familier fra 24 ulike nasjoner benyttet seg av tilbudet.

Politikerne skal si sitt om saken førstkommende tirsdag.


Lokale håndverkere bygger helsegigant

Sju lokale entreprenører er i rute med å bygge 14.000 kvadratmeter for 400 millioner kroner på Nordsileiret.