Ga overskuddet av torgdag til sykehusklovnene

Steinkjer skole: Elevrådet – f.v. Linnea Mo, Ida Tungseth, Jonatan Øksnes-Pedersen, Hermann Krokstad, Elliot Nerli Hatling, Johan Røysing Owesen, Mari Elise Natland Sakshaug og Vilde Aunli. 

Nyheter

Det står i læreplanen at barn i grunnskolen skal lære om demokrati og medborgerskap – altså bry seg om andre. Det gjør i hvert fall elevene ved Steinkjer skole.

I slutten av april dro elevrådet ved Steinkjer skole St. Olavs Hospital i Trondheim med en pengegave på kr 27.000.

Desembermarkedet

– Fjorårets desembermarked ble holdt på torget i Steinkjer sentrum, og det ga et overskudd på kr 27.000. Elevrådet på skolen bestemte at overskuddet i 2018 skulle gå til sykehusklovnene på St. Olavs Hospital. Før påske overleverte elevrådet pengene til sykehusklovnene sjøl, sier rektor ved Steinkjer skole, Liv Welde Vikan.

Hun sier elevrådet hadde en flott dag, der de fikk oppleve resultatet av innsats både når det gjelder demokrati og medborgerskap.

– Pengene gjør at barn som må ligge på sykehuset kan få en litt lettere hverdag, sier rektoren, som påpeker at både ny og gammel læreplan for grunnskolen sier at skolen skal lære opp elevene i demokrati og medborgerskap.

Solidaritet på dagsorden

– Det handler om å bry seg om andre. Steinkjer skole har i lang tid hatt en slik dag i årsplanen, der vi setter solidaritet på dagsorden.

I læreplanen står det at demokrati og medborgerskap som tverrfaglig tema i skolen skal gi elevene kunnskap om demokratiets forutsetninger, verdier og spilleregler, og gjøre dem i stand til å delta i demokratiske prosesser. Gjennom arbeid med temaet demokrati og medborgerskap skal elevene forstå sammenhengen mellom individets rettigheter og plikter.