Disse vil bli ny Nord-rektor

SØKER: Konstituert rektor Hanne Solheim Hansen er en av seks søkere til rektorjobben på Nord universitet. 

Nyheter

Innen søknadsfristen 5. mai, var det kommet inn seks søknader til stillingen som rektor ved Nord universitet.