10 millioner i overforbruk i Malmlia

Malmlia: I de to siste årene har det vært anleggsvirksomhet. En virksomhet som til nå har kostet nesten 57 millioner kroner. 

Nyheter

9.992.262 millioner kroner er summen på overskridelsene i Malmlia. Ifølge anbudet skulle prosjektet koste 45 millioner kroner. Medgått per 31. desember 2018 er 56.743.262 kroner, eller med andre tall – nesten ti millioner i overforbruk.