I løpet av året skal det gjennomføres et stort vegprosjekt på Fergeland

Ny veg til Tranamarka

En omfattende jobb: Mye dårlig grunn er årsaken til at veien har vært så dårlig på Fergeland. Det sier prosjektleder Torger Wisth. Det er en totalopprustning som nå skjer, med grunnforsterkninger. – Det var en skogkledd vorte som hang utover vegen på bildet som er tatt. Terrenget der avlastes nå i forhold til geoteknisk stabilitet, sier lederen for vegprosjektet på Fergeland – til ca. 16 millioner kroner.  Foto: Trine Binde Bratberg

På en lørdag i mai i fjor passerte én bil i minuttet

Renovasjonslederen

«Alle» kjører til Tranamarka: Det er utrolig mange som kjører til Tranamarka avfallsmottak i Steinkjer. Både for å levere avfall – og for å handle i Raubua Gjenbruksutsalg. Arkivbilde fra 2018.  Foto: Trine Binde Bratberg

Nyheter

Det er utrolig mange som kjører til Tranamarka Avfallsmottak – og det er flere hus langs veien der. De har ventet på ny vei i mange år. Nå blir det omsider ny vei – med både fortau og vegbelysning.

– Fergelandsprosjektet er et stort prosjekt til 15–16 millioner kroner. Fra Midjo-brua og 1,5 km oppover vil det bli ny vei med ensidig fortau (to meter) og vegbelysning. Det er snakk om en totalopprustning med grunnforsterkninger for hele veien, helt opp til Tranamarka Avfallsmottak, sier Torger Wisth, som er leder for Fergelandsprosjektet i Steinkjer.

Asfalt til høsten

Anleggsarbeidet har pågått en stund – og vil pågå stort sett resten av året.

– Størstedelen av jobben gjøres i år – og forhåpentligvis får vi første laget med asfalt til høsten. Topplaget med asfalt vil bli lagt neste år. Det er Farbu & Gausen som har jobben, og de er vi veldig godt fornøyd med, sier Wisth.

På en lørdag i mai 2018, passerte nesten 270 biler husene på Fergeland i løpet av fem timer – på vei til Tranamarka Avfallsmottak. Og de fleste av dem kjørte med henger. Det var omtrent én bil i minuttet. Tallene kunne enhetslederen i renovasjon i Steinkjer kommune, John Olav Skjesol, rapportere den gang ut ifra hvor mange som hadde levert avfall den dagen.

Skogkledd vorte måtte bort

Trafikken til Tranamarka avfallsmottak er til tider veldig stor. Det er også mange store biler som kjører på strekningen, både til avfallsmottaket, og til Tranaskogen – det nye byggefeltet i Steinkjer. Anleggstrafikken til boligfeltet, skal etter planen ha gått på den veien.

Prosjektlederen sier terrenget langs vegen på Fergeland må avlastes i forhold til geoteknisk stabilitet. Kjører man langs veien nå, ser man en kjempestor skråning som ikke har vært der før.

– Det hang ei skogkledd vorte langs veien. Skogen måtte fjernes, for å avlaste terrenget, sier Torgeir Wisth i Steinkjer kommune.