Steinkjer-Avisa - 25 ÅR SIA

Konfirmanter den gang

Konfirmanter i Ogndal: Det sto dessverre bare navnet på presten som konfirmerte 17 unge jenter og gutter i Skei kirke. Presten het Olga Tvedt Gelius. Men det er sikkert noen som kjenner seg igjen.  Foto: Steinkjer-Avisa

Nyheter

"Samtlige av 182 rødruss ved Steinkjer videregående skole ble av skolens ledelse bedt om å fjerne seg fra skolen område innen fem minutter. Dårlig oppførsel skal ifølge ledelsen være årsaken. "En uskyldig lek med vann", sier russen".