Steinkjerfestivalen og kommunen samarbeider i tre nye år

Fornyet avtalen

TRE NYE ÅR: Festivalsjef Svein Bjørge og ordfører Bjørn Arild Gram signerte i går en ny treårsavtale mellom festivalen og kommunen. 

VIKTIG: Det er slike strålende konsertdager i Rismelen som er med på å gjøre Steinkjerfestivalen til en suksess, men også alt det andre av aktivitet rundt festivalen. 

Nyheter

– Steinkjerfestivalen er det viktigste utstillingsvinduet vi har, sier ordføreren.

Torsdag var festivalsjef Svein Bjørge på plass på ordførerens kontor for å signere en ny treårsavtale for samarbeid.

Dette blir fjerde gang at Steinkjerfestivalen og Steinkjer kommune inngår en slik avtale.

Ikke bare økonomisk avtale

– Denne avtalen handler om flere ting. Det ene er naturligvis den økonomiske biten og forutsigbarhet for festivalen, men minst like viktig er det som står om samspillet og festivalen som profileringsarena. Steinkjerfestivalen er det viktigste utstillingsvinduet vi har for administrasjonsbyen Steinkjer, og kommunen bruker mye tid og ressurser på å tilrettelegge for festivalen, sier ordfører Bjørn Arild Gram.

Kultur og næring

Ordføreren trekker også fram Steinkjerfestivalen i forbindelse med utvikling av kulturbasert næring.

– Her ser vi at kulturens kraft også kan gi nytt næringsliv, sier han.

– Jeg er glad for at ordføreren omtaler oss som et utstillingsvindu, det setter vi pris på. Steinkjerfestivalen skal være en arena for mye mer enn bare selve musikkprogrammet, og dette samspillet med kommunen er viktig, sier festivalsjef Bjørge.

Prosjekt Jakob

Kultursjef Leif Terje Nilsen sier at den nye avtalen er mer omfattende enn de foregående.

– Steinkjerfestivalen er signalarrangementet og ankerfestet vårt på mange måter, og jeg er spesielt glad for at vi kan være med på å videreutvikle det gjennom denne avtalen. Vi tar blant annet inn mer om hva VTP bidrar med av arbeidskraft, og vi omtaler også prosessen med å realisere Prosjekt Jakob, sier han.

– Det blir noen utfordringer knyttet til oppussingen av samfunnshuset under festivalen i 2020, men ellers ser jeg fantastiske muligheter på sikt når det står ferdig. Jeg har også hatt tett dialog med kommunen om utbyggingen av Rismelen, som blir veldig bra for oss, sier Bjørge.

Avtalen sikrer festivalen et årlig beløp på 350.000 kroner i økonomisk tilskudd, i tillegg til det som kommunen bruker av arbeidstid på å tilrettelegge for festivalen.