Ble invitert til brufest 3. juni

BEFARING: Randi Holien Bartnes, Laila Ressem-Overrein, Thorolf Antonsen, Anders Lindstrøm og Jacob Br. Almlid fikk en orientering om status på Fv. 17/Fv. 720 av Jo Bernt Brønstad. 

Nyheter

3. juni skal det siste bruelementet løftes på plass på brupilarene i Beitstadsundet.