Forslag til endring av studiestedsstruktur sendes ut på høring:

– De må ha glemt oss

InnoCamp-miljøet i Steinkjer slår hardt tilbake mot forslaget som skal ut på høring.

sterkt kritisk til forslaget: Leder for den kreative klyngen som skal samlokaliseres ved Nord universitet, Alexander Støvik Kjølstad, reagerer med sjokk og vantro. 

sTØTTEMARKERING: På mandag samlet folk seg for å vise sin støtte til innovasjoncampusen. 

høring: Forslaget til Rektor Hanne Solheim Olsen sendes ut på høring. 

Nyheter

Om fire måneder skulle innovasjonscampusen åpnes. Invitasjonene er sendt ut, aktørene er i gang med å velge hvilken farge som skal pryde samlokaliseringslokalene til næring, kommune og utdanning. Så kom beskjeden om at initiativtakeren ikke blir med.

– Nå er vi på oppløpssiden. Det er med sjokk og vantro at vi får beskjeden om at Nord universitet vurderer å trekke seg ut. Det sier leder for den kreative klyngen som skal være på InnoCamp, Alexander Støvik Kjølstad.

På tirsdagens styremøte ved Nord universitet ble det bestemt at forslaget til rektor skal sendes ut på høring. Et forslag som foreslår at universitetet skal styrke sine miljø i Levanger og Bodø, flytte multimediefagene, sosiologi og geografi fra Steinkjer, fagmiljøet for biovitenskap og akvakultur skal styrkes i Steinkjer, mens Nesna og Sandnessjøen er foreslått lagt ned. Et forslag som har fått noen positive tilbakemeldinger og mye kritikk den siste uken.

- Føles som et knivstikk i ryggen

Det ble arrangert støttemarkeringer på Steinkjer og Namsos, og sentrale aktører har vist sin avsky mot forslaget. Ordfører Bjørn-Arild Gram fortalte Steinkjer-Avisa tidligere denne uken at det føltes som et knivstikk i ryggen. Også lederen av den kreative klyngen har lite forståelse for forslaget.

– Dette er første gang forskning, utdanning, næringsliv og offentlige næringer skal samles under samme tak. Prosjektet har tiltrukket seg oppmerksomhet internasjonalt. Det har blitt sett til Steinkjer for hvordan vi har klart å rive ned skillene mellom så mange samfunnsaktører. Det har vært jobbet knallhardt i mange år.

Kjøstad sier at klyngen nå vil komme med et sterkt tilsvar når forslaget skal sendes ut på høring. Aktørene har ikke rukket å tenke på hva som vil skje hvis forslaget blir en realitet.

– Vi i næringen er flinke til å tilpasse oss, men nå er fokuset på at universitetet skal bli oppmerksom på hva de bygget opp på Steinkjer. På tirsdag var det fire måneder til åpningsfesten, da skulle de ansatte i Nord universitetet ha stått og skrytt av hva de hadde fått til her.

Enighet om mangler i forslaget

På styremøtet på tirsdag ble det talt for å utsette forslaget fra rektor Hanne Solheim Olsen. Men stemmegivningen talte tre av styrets medlemmer for å utsette høringen, mens ti stemte for at forslaget skulle sendes ut. Dermed sendes forslaget ut på høring, mens flere av avgjørelsene skal legges fram underveis. Det overrasker Kjølstad.

– Vi mener at forslaget er svært mangelfullt, og at det ikke viser to sider av saken. Det viser en løsning, og argumenterer for denne løsningen. Når styret nå sender dette ut på høring viser jo det at de stiller seg bak forslaget. Et forslag jeg neppe tror hadde bestått som en bacheloroppgave engang.

Skal føre til sterkere forskningsmiljø

Blant argumentene for å gjøre endringene er at universitet skal bli økonomisk bærekraftig, i tillegg til å styrke forskningsmiljøene. Kjølstad mener at innovasjonscampuset hadde styrket forskningsmiljøet.

– Innovasjonscampuset blir ikke nevnt i forslaget. De må ha glemt oss. På Steinkjer skulle det etableres en til to doktorgradsstipendiat-ordninger som var finansiert av næringslivet og kommunen, det er heller ikke nevnt. Norsk institutt for bioøkonomi flyttet til Steinkjer på grunn av innovasjonscampuset. De skal bidra til nettopp forskningsmiljøet.

Lederen for den kreative klyngen Drivhuset sier at de forsetter å kjempe selv om forslaget nå er sendt ut på høring.