Det kan bli bare 200 studenter i Steinkjer

200 STUDENTER IGJEN?: Mona Fagerås og Lars Haltbrekken, som er stortingsrepresentanter fra Nordland og Trøndelag, er i likhet med Robin Isfold Munkvold veldig bekymret for Nord universitet avdeling Steinkjers framtid. Det er 800 heltidsstudenter i Steinkjer nå. Det kan bli 200.  Foto: Ellen Samuelsen

F.v. Jorunn Grande, Robin Isfold Munkvold, Lars Haltbrekken, Torgeir Strøm (bakerst f.v.), Oddbjørn Johansen, Kristen Okstad, Rakel Skårslette Trondal og Olav Olsen.  Foto: Ellen Samuelsen

Nyheter

Nord universitet kan ikke løpe fra forpliktelsene sine. Det sier SV med stortingsrepresentantene Lars Haltbrekken og Mona Fagerås i spissen.

De to stortingsrepresentantene fra henholdsvis Trøndelag og Nordland møtte tillitsvalgte ved Nord universitet torsdag.

– Multimedieteknologi har fått graden for utmerket forskning. Studenter fra Steinkjer vant 1. og 2.-plassen. De er mer enn nok kvalifisert, sier Ellen Samuelsen i Steinkjer SV.

Rektor ved Nord universitet har foreslått at fagmiljøene for multimedieteknologi-fagene, sosiologi og geografi flyttes til Levanger.

– Skjer det, blir det 200 heltidsstudenter i Steinkjer – mot 800, som det er i dag. Stortingsrepresentantene våre i Trøndelag og Nordland vil stille et såkalt representantforslag. De vil stoppe den foreslåtte endringen ved Nord universitet, sier Ellen Samuelsen.

Universitetet var pådriver for å få etablert Innovasjonscampusen, som snart er ferdig.

– Kommunen og det kreative næringslivet fulgte opp og satset store beløp. Ved en eventuell flytting til Levanger holdes både Steinkjer kommune og næringslivet i byen for narr, sier Ellen Samuelsen.

De tillitsvalgte ved universitetets avdelinger i Steinkjer og Namsos, ga tydelig uttrykk for at innspillene de hadde kommet med, ikke var tatt hensyn til da forslaget på ny studiestedsstruktur for Nord universitet ble lagt fram.
Ifølge SV-lederen i Trøndelag synes også de tillitsvalget at det er urettferdig, at det stilles så strenge krav på så kort sikt.
- Det aller, aller viktigste Nord universitet gjør, er å sørge for at folk i distriktene både kan studere og jobbe her, sier Ellen Samuelsen.


Om det blir endringer ved Nord universitet

Utleiere vil merke det

 

Forslag til endring av studiestedsstruktur sendes ut på høring:

– De må ha glemt oss

InnoCamp-miljøet i Steinkjer slår hardt tilbake mot forslaget som skal ut på høring.