Regner med byggestart for helt ny Fv. 17 fra Østvik til Dyrstad i januar 2020

LITT USIKKERHET: I går ble de nye bomtakstene vedtatt. En biltur fra Malm til Steinkjer og tilbake vil koste 140 kroner. En stund var det snakk om at tidsperioden for innkreving av bompenger måtte utvides for å finansiere strekningen Østvik-Dyrstad. Det slipper man nå, i og med at hovedprosjektet blir langt billigere enn spådd. 

Nyheter

Hovedprosjektet Fv. 17/Fv. 720 stopper på Østvik. Strekningen Østvik – Dyrstad skulle bygges om det var penger igjen. Nå ser det ut til at det blir nærmere 300 millioner kroner igjen å bygge for.