Ingen avklaring om Fjellgårdsvegen

MYE FOLK: Stine Kvalø Nordseth fra NTE informerer en full Lisssal på Verraparken om damprosjektet, utbedring av Holdenvegen og fylkesvegen fra Malm til Follavatnet og videre til Almlia og Sela.  Foto: Svein Leknes

Nyheter

Allerede neste uke starter arbeidet med å utbedre Holdenvegen i forbindelse med den kommende rehabiliteringen av damanlegget på Holden.