Ingen avklaring om Fjellgårdsvegen

MYE FOLK: Stine Kvalø Nordseth fra NTE informerer en full Lisssal på Verraparken om damprosjektet, utbedring av Holdenvegen og fylkesvegen fra Malm til Follavatnet og videre til Almlia og Sela. 

Nyheter

Allerede neste uke starter arbeidet med å utbedre Holdenvegen i forbindelse med den kommende rehabiliteringen av damanlegget på Holden.