Nord Universitet:

Vil styrke campus i Levanger og Bodø

Foreslår å avvikle to studiesteder, og ta fra Steinkjer populært tilbud.

Rektor Hanne Solheim Hansen la i dag fram sitt forslag til framtidig struktur ved Nord Universitet. 

Nyheter

Nord universitetet sendte i formiddag ut en pressemelding med rektor Hanne Solheim Hansens forslag til endringer i studiestedsstruktur.