Røde Kors er klare til dyst og advarer mot dårlig is

Røde Kors-mannskaper i gang med redningsaksjon i fjellet.  Foto: Røde Kors

Skavler som dette er svært rasfarlig.  Foto: Røde Kors

Dette håper Røde Kors-mannskapene å slippe å gjøre annet enn å øve på, men det kan bli nødvendig med søk i skred hvis uhellet først skulle være ute.  Foto: Røde Kors

Det er når været i fjellet plutselig blir slik at det kan gå galt.  Foto: Røde Kors

Nyheter

I påska er det ekstra mange på vakt i Nord- Trøndelag Røde Kors.

Frivillige i 15 hjelpekorps kan rykke ut når og hvor som helst. Samlet har Røde Kors ca 100 mannskaper til disposisjon, og mange av disse har vakt på stasjoner i fjellet i påska. Noen har vakt hjemme og kan rykke ut derfra. I tillegg har hjelpekorpsene mannskaper tilgjengelig som reserver om aksjoner trekker ut i langdrag.

Hjelpekorpsene i Nord- Trøndelag Røde Kors er spredt utover hele fylket, og kan stille med mannskaper på kort varsel om politiet har behov for assistanse, eller det er transportoppdrag av syke eller skadede på annen måte. Erfaringer fra de siste årene viser at oppdragene er variert, og kan være alt fra beinbrudd i skibakken, til å transportere folk som har blitt syk på hytta fram til vei.


Malm Røde Kors fylte 70 år 1. oktober.

70 år med frivillighet

 

I Nord- Trøndelag er det få ekstreme fjellområder, men likevel deltar Røde Kors hvert år på aksjoner der folk har gått seg vill eller er skadet. Snøskred kan i perioder utgjøre en av de største farene.

Det er en regel som sier at ”følg rygg vær trygg”, enkelt sagt - da går du ikke i lia hvor du kan utløse ras, men følger ås/ fjellryggen. Det er ikke bare at terrenget er bratt, som avgjør om det er rasfare eller ikke, men vel så mye hvordan snøen er. Om det har vært vind og lagt opp skavler, eller om det har vært skiftende mellom mildt og kaldt vær. Gå bare der du er helt sikker på at du er trygg.

Hver vinter er det stor fare for at mange vatn har utrygg is, spesielt kan det være dårlig is på regulerte vatn hvor det er strømmer under isen og ved bekker/ elveløp kan det være stor fare. Her kan snø dekke over og lure folk, eller isen kan være tynnere enn ellers på vatna.

I år når påska er ekstra sen, og det har vært en mild vinter må man være ekstra påpasselig.

Husk også at mobiltelefonen ikke alltid er til å stole på i fjellet. Kaldt vær gjør at batteriene får dårlige kapasitet, og alt for ofte feilvurderer folk dekningsområde – de får ikke kontakt, og pårørende hjemme eller på hytta blir bekymret.

Følger alle fjellvettreglene minsker risikoen for at noen blir skadet eller går seg bort i fjellet. Det er viktig å «tilpasse turen etter evne og forhold» som en av fjellvettreglene sier.