Hedret for mange år med elitemelk

Melkeprodusenter fra Steinkjer tildelt Mjølkespannet og sølvtina.

Heidi Kristin Solstad og Morten Opheim har imponerende nok levert elitemelk sammenhengende i 25 år.  Foto: TINE

Arne Ivert Tvestad fikk sølvtina  Foto: TINE

Bjørnar Moe fikk sølvtina  Foto: TINE

Nyheter

I forbindelse med TINEs årmøte på Lillestrøm 10. april, ble det kvelden før delt ut heder til melkeprodusenter som har levert elitemelk sammenhengende i 15 og 25 år.

TINE måler hver dag kvaliteten på melka fra norske melkeprodusenter. Den beste melka blir kategorisert som «elitemelk». Melka blir blant annet analysert for celletall som forteller om jurhelsa, bakterienivå som forteller om hygienisk standard og frie fettsyrer som forteller om smaken på melka. Melka må selvsagt være fri for medisinrester og dette blir kontrollert ved hver eneste melkehenting.

Mjølkespannet er en hederspris som blir utdelt til melkeprodusenter som har levert elitemelk i sammenhengende 25 år, mens Sølvtina blir utdelt til melkeprodusenter som har levert elitemelk i sammenhengende 15 år.


 

Eksklusiv heder

Heidi Kristin Solstad og Morten Opheim fra Steinkjer mottok Mjølkespannet under prisutdelingen.

Styreleder Trond Reierstad i TINE er stolt over hvor dyktige og grundige mottakerne av Mjølkespannet er. Bak prestasjonene ligger yrkesstolthet, gode hygienerutiner og grundig planlegging og oppfølging av alle deler av gardsdrifta, med stor vekt på å ta vare på dyra på beste måte.
Høy kvalitet er det beste konkurransefortrinnet norsk melkeproduksjon har i konkurransen med utenlandske aktører. I løpet av de siste årene har andelen elitemelk økt jevnt. Det betyr at norske forbrukere får melk i verdensklasse, sier Trond Reierstad i en pressemelding.

Under den samme utdelingen, mottok Bjørnar Moe og Arne Iver Tvestad fra Steinkjer sølvtina.