Jordvern står mot økonomiske hensyn

Utsatte valg av E6-trasé forbi Sparbu

UENIGE: Statens vegvesen ønsker alternativ D (gul linje) for ny E6 forbi Sparbu, mens kommunen og Fylkesmannen peker på alternativ D2 (grå linje). 

Nyheter

Planleggingen av ny E6 mellom Åsen og Mære har pågått en god stund, og den politiske behandlingen av kommunedelplanene for de fire berørte kommunene er nå i sluttfasen.