Jordvern står mot økonomiske hensyn

Utsatte valg av E6-trasé forbi Sparbu

UENIGE: Statens vegvesen ønsker alternativ D (gul linje) for ny E6 forbi Sparbu, mens kommunen og Fylkesmannen peker på alternativ D2 (grå linje).  Foto: Tore Vikan

Nyheter

Planleggingen av ny E6 mellom Åsen og Mære har pågått en god stund, og den politiske behandlingen av kommunedelplanene for de fire berørte kommunene er nå i sluttfasen.