Fylkeveg 17-prosjektet:

Bru, tunneler, pilarer og nå kommer den første asfalten

 Selv om brupilarene ikke blir ferdig før i juni, mener prosjektleder Jo Bernt Brønstad at det ikke blir snakk om store forsinkelser på prosjektet.
Nyheter

Fredag forrige uke var en ny milepæl på plass på fylkesveg 17. Asfalteringen er i gang.