Nytt tilbud fra NAV Steinkjer hver fredag kl. 13–15

Nå blir det Drop-In

Mange av Steinkjer og Verrans innbyggere har store utfordringer med kredittkort. Det sier NAV, som det siste året har sett en økning i gjeldssaker hos personer med ordinær lønn.  Foto: Steinkjer-Avisa

Nytt tilbud: Hver fredag fra 3. mai kan alle som har økonomiske utfordringer droppe innom NAV i Steinkjer. Mellom kl. 13–15.  Foto: Trønder-Avisa

Nyheter

Fra 3. mai tilbyr NAV Inn-Trøndelag Drop-In for alle innbyggerne i Steinkjer, Verran, Snåsa og Inderøy. Hver fredag kan folk med økonomiske utfordringer droppe inn på Steinkjer rådhus mellom kl. 13–15.

NAV opplever at stadig flere av innbyggerne har økonomiske utfordringer.

– Utfordringene finnes i alle samfunnslag, men det siste året har vi sett en økning i gjeldssaker hos personer med ordinær lønnsinntekt, sier Hilde Jensen, som er fungerende leder NAV Inn-Trøndelag.

Hun sier økonomiske problemer er krevende, og kan påvirke helse og arbeidsevne, noe som kan gi ytterligere utfordringer i økonomien.

– Økonomiske problemer går sjelden over uten at man håndterer dem, og jo tidligere man håndterer utfordringene, jo enklere er det å finne gode løsninger, sier Hilde Jensen.

Kompetansesenteret for gjeldsrådgivning i Nord-Trøndelag ble etablert i 2016, og er et prøveprosjekt som skal håndtere de mest krevende sakene innen gjeldsrådgivning i NAV-kontorene.

– Kompetansesenteret frigjør ressurser til forebygging i det lokale NAV-kontoret, og dette gjør at vi nå har mulighet til bistå innbyggere med økonomiske problemer enda tidligere, sier NAV-lederen, som derfor tilbyr individuell råd og veiledning på privatøkonomi uavhengig av om man har andre tjenester fra NAV.

– Målet er å nå flere på et tidlig tidspunkt før problemene eskalerer.

Tilbudet starter fredag 3. mai. Det skal prøves ut for innbyggerne i Steinkjer, Verran, Snåsa og Inderøy – fram til og med juni 2019 i første omgang.