Her blir det asfaltering i år

De røde strekningene på kartet får ny asfalt i år. 

Nyheter

I mai starter asfaltsesongen, og Statens vegvesen sendte i går ut en pressemelding om hvilke veger som skal asfalteres i år.