Handlingsplan mot rasisme i Verran

2017: Gisle Kristian Almlid-Larsen arrangerte et møte om handlingsplanen i november 2017. Han håper på større respons nå. 

Nyheter

For andre gang er Verran kommunes handlingsplan mot rasisme, diskriminering, mobbing og krenkelser lagt ut til høring.

Da planen lå ute til høring første gang i 2017, kom det inn kun et høringssvar.

– Det var fra Norsk Folkehjelp i Malm. Når vi nå legger den ut en gang til, er det fordi vi sterkt ønsker en bred involvering i arbeidet. Derfor håper vi at også andre lag, foreninger og privatpersoner gir oss en tilbakemelding på handlingsplanen, sier rektor Gisle Kristian Almlid-Larsen på Malm oppvekstsenter og Folla skole.


 

Handlingsplanen ligger på hjemmesiden til Verran kommune, med en svarfrist 26. april. Etter høringsrunden vil man sammenfatte og legge den fram for politisk behandling.