Hvem skal skyte hjorten i Verran til høsten?

Hjort: Det har kommet blant annet kommet forslag om å sette opp gjerder for å holde hjorten unna trafikken, og ikke minst rundballer, som hjorten er en storspiser av. 

Nyheter

I 2018 ble det skutt 30 hjort av en kvote på 60 dyr i Verran. For mange gårdbrukere i Verran er en stadig økende hjortebestand et problem. Politikere og grunneiere har et ulikt syn på hvordan man skal løse problemet.