Ungene får «tjuvstarte» på skolen i Indre Fosen kommune

MED SKOLEBARN: Torkjell Mollan og Silje Forsell flyter til Verrabotn med tre barn til sommeren. Wilma van Pinxteren (t.h.) har tre barn som alle går på skole i Indre Fosen allerede. 

Nyheter

Indre Fosen kommune lar skolebarna fra Verrabotn tjuvstarte overgangen til ny kommune. Fra neste skoleår er det åtte skolebarn som får gå på skole i Rissa.