Leder:

- Derfor er det viktig og riktig å betale for NRK

OSLO 20060714: Norsk Rikskringkasting NRK på Marienlyst. Her NRK logo på flagg. Motlys, sol og blå himmel i bakgrunnen. Foto Håkon Mosvold Larsen / SCANPIX  Foto: Larsen, Håkon Mosvold

Nyheter

Forrige fredag presenterte kulturminister Trine Skei Grande den nye mediemeldinga under landsmøtet til Landslaget for lokalaviser (LLA) i Drammen. Her fikk vi bekreftelsen på det mange hadde ventet, nemlig at NRK-lisensen etter dagens modell vrakes.

Nå er det imidlertid ikke slik at kringkastingsavgifta forsvinner, slik enkelte Frp-representanter så ut til å mene på Facebook i etterkant, den bare endrer form og innretning. I fortsettelsen skal NRK finansieres via skatteseddelen og statsbudsjettet, gjennom en indirekte NRK-skatt i form av redusert personfradrag. Maks betaling per skattyter blir 1700 kroner, og betalingen er sosialt innrettet, slik at den blir lavere jo mindre du tjener. For samboende/gifte par som tjener over 350.000 kroner hver, blir det en liten økning i året totalt sett, mens enslige vil få betalingen bortimot halvert.

Den største endringen med den nye «NRK-skatten», er at alle nå må være med på spleiselaget. Tidligere er det som kjent kun de som har hatt en fjernsynsmottaker som har måttet betale NRK-lisens. Nå må alle skattebetalere gi sin skjerv, beregnet ut fra betalingsevne. Endringen er også fremtidsrettet, da stadig flere ser NRKs innhold på andre plattformer enn TV-apparater.

Reaksjonene har ikke latt vente på seg, og selv om mange jubler, så er det også mange som er forbanna. «Hvorfor skal jeg betale for noe jeg ikke ser på», er en uttalelse som går igjen blant kritikerne. Til det er det å svare følgende: fordi det er slik velferdssamfunnet og skattesystemet vårt fungerer. Man betaler inn til fellesskapet, og så fordeles midlene til ulike formål etter politiske prioriteringer – av politikere valgt av folket. Dermed blir det slik at man er med på å betale for ting man ikke nødvendigvis bruker selv: 20-åringer er med på å finansiere sykehjemsplasser, 80-åringer er med på å finansiere skoler og barnehager, og selv om du aldri er syk, så gir du ditt bidrag til sykehusene og helsevesenet for øvrig. Slik er det, og slik må det være.

«Men må vi ha NRK da»?, vil kanskje noen innvende. Til det vil vi svare et høyt og tydelig ja! Man kan mene mye om ulike programposter hos NRK, men betydningen av å ha en reklamefri allmennkringkaster er svært viktig med tanke på demokrati og mangfold. Totalt sett produserer NRK mye innhold som er viktig både for den brede offentlige debatten og folkeopplysningen, og viktig for de smale spesialinteressene. Hvis NRK var reklamefinansiert, eller ikke fantes, ville mye av dette stoffet rett og slett ikke blitt laget. I tillegg sørger NRKs distriktskontorer for at det produseres innhold for radio og TV fra hele landet, og ikke bare fra de største byene. Uten NRK ville folk fått (enda) færre inntrykk fra utenfor sitt eget lokalmiljø og interesseområde. NRK-betalingen er derfor viktig, og nå har den også blitt mer rettferdig.


Godt egnet til barnehage

Det anerkjente arkitektkontoret tegn_3 mener NRK-bygget kan bygges om til barnehage, samtidig som historien til bygget kan tas vare på.