Frank Christiansen gjennomførte underskriftskampanje

Det blir navneendring

FØRSTE: Frank Christiansen er meget fornøyd med at Verraparken endrer navn til Malm samfunnshus. Ifølge ordfører Anders Lindstrøm er initiativet til navneendringen den første saken fra en innbygger som kommer opp til politisk behandling, som han vet om. 

Nyheter

25. januar hadde Frank Christiansen et leserinnlegg i Steinkjer-Avisa. Han ønsket å endre navnet på Verraparken tilbake til Malm samfunnshus. Tirsdag ble det enstemmig vedtatt i formannskapet.