Resultatet av «folkeavstemning» om ByLab-prosjekter er klart:

Skal teste ut mat og uteservering på Bystranda

SPENT: Ordfører Bjørn Arild Gram åpnet konvolutten med resultatet av folkets internettavstemning. 

Nyheter

Uteservering og mattilbud ved Bystranda var folkets favoritt til uttesting i forbindelse med Bylab.