Endre Skjervø reagerer sterkt på revisjonsrapporten om Steinkjerbygg

Ble ikke kontaktet av revisor

REAGERER: Tidligere styreleder Endre Skjervø mener revisjonsselskapet burde kontaktet ham i forbindelse med forvaltningsrevisjonen av Steinkjerbygg.  Foto: Tore Vikan

Jeg føler meg fremstilt som en kjeltring, uten mulighet til å komme med min side av saken.

Endre Skjervø
Nyheter

Onsdag behandlet kommunestyret i Steinkjer en rapport fra forvaltningsrevisjonen av Steinkjerbygg. Den avgåtte styrelederen reagerer kraftig på at han ikke har fått uttale seg i rapporten.