Verran-politikere har snakket om vedlikehold av Verran helsetun i en årrekke

Ønsker seg nytt helsetun

HER: På kommunestyrets ønskeliste står et nytt helsetun lagt oppe. Det er foreslått at et framtidig helsebygg kan legges på Sannan.  Foto: Svein Leknes

Nyheter

Under budsjettbehandlingen i Verran i desember 2018, la politikerne inn et ønske i verbaldelen av budsjettet, at de ønsket å se på mulighetene for et nytt helsetun.