Kulturpris til Ogndal Rockeklubb

Flinke ogndalinger: "Leder i Ogndal Rockeklubb, Nina Loeng (f.v.), Tor Morten Eek, Bjarte Røysing og Marte Aas med det synlige beviset på Nord-Trøndelag Barne- og Ungdomsråds Kulturpris 1994".  Foto: Steinkjer-Avisa

Et allsidig hus: Aasbjørn Haugen og Ellen Inderberg ønsket velkommen til Bygdasentralen i Beitstad. Der foregikk det mye.  Foto: Steinkjer-Avisa

Hovedsentral: Foran f.v. Ole Lein, Rolf Flytør, Egil Ekker, Morten Hustad (bak), Håvard Guin, Svein T. Grinstad, Kåre Skjevik, Georg Rønne og Tore Ramberg.  Foto: Steinkjer-Avisa

Fikk 4h-plakett: Fra venstre Aage Thomas Smith, Ingrid Birgitte Holm, Eva Lien, Bente Merete Aune og Trond Holdaas.  Foto: Steinkjer-Avisa

Nyheter

"Ogndal Rockeklubb er tildelt Nord-Trøndelag Barne- og Ungdomsråds Ung Kulturpris 94. De er de første som mottar prisen som er opprettet for å hedre positive tiltak for barn og unge i lokalmiljøet".

"Verdens navle kan man vel neppe kalle Bygdasentralen på Vellamelen i Beitstad, men at det etter hvert er blitt et naturlig sentrum i Beitstad er vel ingen stor overdrivelse".

"Fredag ble det gjort kjent at fagsentralen for brann (001) skal legges til Steinkjer brannstasjon. Man påregner at sentralen vil være operativ i løpet av året, og i alt skal 12 kommuner være tilknyttet til hovedsentralen i Steinkjer".

"Ti medlemmer fra 4H-klubbene i Steinkjer fullførte i fjor de 4H-oppgavene som kreves for å bli tildelt plaketten, og fem av disse var med under den årlige tildelingen i Steinkjer".

På City Pizza og Restaurant kunne man spise påskebuffé for kr 69 den gang. Og årets påskefilmer leide man hos Videoteket i Ølvegata. Der var det åpent hver dag fram til klokka 23 på kvelden.

Appelsiner kostet kr 9,50 per kilo den gang – på påsketilbud.