Har levert kvalitetsmelk i 20 år

KVALITETSLEVERANDØR: Arnt Ola (t.v.) og Morten Brørs fikk to plaketter for god melkekvalitet. Brørs samdrift fikk 20-årsplaketten, mens Morten Brørs fikk 5-årsplaketten. Her står de foran kommende melkeprodusenter som forhåpentligvis kan sørge for nye utmerkelser på veggen på Solberg gård i Beitstad. 

Nyheter

Hele 95 prosent av de nesten 11 millioner literne melk som ble levert ble klassifisert som elitemelk. For å kunne levere kvalitet år etter år, kreves det godt arbeid.