Foreslår prøveprosjekt med økt grunnbemanning

Nyheter

Steinkjer eldreråd har sendt en henvendelse til Hovedutvalget for helse og omsorg, der de ber dem ta opp en sak om å øke grunnbemanninga i en tidsbegrensa prøveperiode for å se om det hjelper mot et vedvarende høyt sykefravær.

Hamrum eldresenter/hjemmetjenesten Sparbu er villig til å prøve ut forsøket, heter det i henvendelsen.

Hovedutvalget vedtok i sitt møte forrige uke å be rådmannen vurdere henvendelsen fra Eldres råd og legge fram en sak for hovedutvalget i maimøtet.