Vil ha fart på Lø skole

FAU Lø skole: Leder Bjørn-Tore Skage, Ragnhild Knudsen og Roy Grøttheim jobber for en løsning på plassproblemet på Lø skole. 

Nyheter

Et forslag fra Arbeiderpartiet om å forsere planene for Lø skole, ble enstemmig vedtatt i hovedutvalget for oppvekst og kultur.