Skiltingen får ros

Skilt som passer: Kommuneantikvar Robert Øfsti roser bedriftene på Nordsia. Han sier de har gjort det helt riktig – i forhold til skilting – Ja, det er akkurat sånn som vi vil at de skal gjøre det, sier Øfsti. Steinkjer er som kjent en gjenreisningsby, og da er det et kommunalt ansvar å ta vare på gjenreisningsbyens verdifulle kulturarv. – Vi skal rendyrke det – og det som var den gang. 

Nyheter

Det er slik at skilt, reklameinnretninger og lignende som er større enn 0,5 m² ikke kan settes opp uten av kommunen har gitt tillatelse til det. Man trenger imidlertid ikke søke for mindre skilt, men mange forretningsdrivende tar hensyn til reglene.