Revy med Indre Beitstadfjord Revylag i Jadarheim:

Salen kokte av latter

Nyheter

En god latter forlenger livet, heter det i ordtaket. Beitstøingene blir i så fall «styggamle» – i hvert fall de 150 som var på revypub på Jadarheim sist lørdag.