Landbruk og skogbruk i nye Steinkjer må bli en naturlig del av næringsutviklinga

DRAHJELP: Bjørn Skjelstads forslag om at skogbruk og landbruk må få større plass innen næringsliv, fikk gehør på møtet i fellesnemndas arbeidsutvalg. 

Nyheter

Ifølge Bjørn Skjelstad (Sp) blir nye Steinkjer kommune den eneste kommunen i Norge som har hele verdikjeden for foredling av skog.