Kirka åpnes midlertidig

var mange sprekker: For ti år siden måtte en kjempelang sprekk i kirketaket i For kirke lappes. Før jul løsnet deler av taket ved den ene murpipa. I tillegg var det mange sprekker.  

Nyheter

Skadene på det bueformede taket i den 170 år gamle kirka i Stod er nå utbedret. I samråd med kirkevergen i Steinkjer har derfor menighetsrådet i Stod besluttet at For kirke åpnes midlertidig til og med konfirmasjonen.