Barnehagesaken til fylkesmannen

700 BARN: Av 1050 barnehagebarn i Steinkjer, er 700 i private barnehager og 350 i kommunal barnehager. 

Nyheter

Klagen fra de private barnehagene i Steinkjer om beregninger av driftstilskudd, blir oversendt til fylkesmannen, som må ta den endelige avgjørelsen. Hovedutvalget for oppvekst og kultur mener at det er veldig viktig at denne saken blir riktig. Flere politikere pekte på at det må være en absolutt tillit mellom kommunen og de private barnehagene. For å sikre at det er tillit anmoder utvalget at kommunens beregninger av driftstilskudd blir gjennomgått i en forvaltningsrevisjon så snart som mulig.