Laboratoriet selges ikke nå

HISTORISK: Porten til Lia med Gammelkontoret (Røde Kors-huset), Laboratoriet, gruvetårnet og verkstedsbygningen. Bildet er fra mellom 1955 og 1960. Porten er flyttet opp til Bergmannsparken. 

Nyheter

Formannskapet i Verran er ikke enig med rådmannen i å selge Laboratoriet i Malm. Kommuneantikvaren mener bygget har både lokal, regional og nasjonal kulturminneverdi.