Posthåndtering, sentralbord og arkiv

Deler av første etasje i Verraparken i Malm er tiltenkt det nye servicetorget i Nye Steinkjer.

NYE LOKALER: Sjef for kontorstøtte, Kari Aarnes (t.h) hadde med seg flere medarbeider fra Steinkjer for å se på framtidige kontorlokaler i på Verraparken. FOTO: Vigdis Devik 

Nyheter

Flere ansatte fra dagens stabstjeneste for kontorstøtte i Steinkjer har vært på omvisning i Verraparken, hvor enkelte av dem skal ha kontorplass. Sjef for kontorstøtte, Kari Aarnes, tok med seg samtlige ansatte i Steinkjer og Verran, samt tillitsvalgte og verneombud, for å se på lokalene i Malm.

– Nå har vi hatt et første møte med omvisning for å gjøre oss litt kjent i bygget. Og dermed vet vi litt mer om hva vi skal til, forteller Aarnes.

Under omvisningen ble det også tid til diskusjon rundt bygget, kontorløsninger og hvordan ansatte ønsker å jobbe. Her skal blant annet posthåndtering, sentralbord og arkiv være.

– Det kom tydelige signaler om at ventilasjonen måtte sees nærmere på, at muligheter for lyddemping må undersøkes, og at det må være lokaler for spiserom og garderobe. Dette er signaler jeg tar på alvor, og jeg har allerede innkalt huseier til et møte sammen med tillitsvalgte og verneombud, forklarer Aarnes,

Hun håper lokalene står klare til bruk innen november 2019.