Moderne hogst på museet

Bodil Østerås ved stien som er bevart i hogstfeltet i Eggeskogen. – Vi har satt igjen noen «kulturstubber» som markerer stien og grensen for det som blir et plantefelt i våren. Stubbene blir også et attraktivt habitat for insekter, sopp og biller, sier Bodil Østerås ved Egge museum. 

Til våren skal det plantes og alle turgåere kan følge med at skogen vokser.

Nyheter

Deler av Eggeskogen er tatt ut med moderne hogstmaskin med om-tanke for både turgåere og små kryp.