Moderne hogst på museet

Bodil Østerås ved stien som er bevart i hogstfeltet i Eggeskogen. – Vi har satt igjen noen «kulturstubber» som markerer stien og grensen for det som blir et plantefelt i våren. Stubbene blir også et attraktivt habitat for insekter, sopp og biller, sier Bodil Østerås ved Egge museum.  Foto: Øyvind Bones

Til våren skal det plantes og alle turgåere kan følge med at skogen vokser.

Nyheter

Deler av Eggeskogen er tatt ut med moderne hogstmaskin med om-tanke for både turgåere og små kryp.