Søker klimamidler til nytt O2-bygg

Steinkjerbygg KF er godt i gang med planlegging av det nye O2-bygget i Ogndalsvegen 2. Klima står høyt på agendaen.

RIVES: O2-huset skal rives og et nytt signalbygg skal opp. Planleggerne har klima høyt på planen, og har søkt om 3 millioner kroner i tilskudd til klimaløsninger. 

Nyheter

Med sin sentrale beliggenhet i Steinkjer, vil det bli et signalbygg og kommunen vil statuere et eksempel på bærekraftig bygging. Prosjektet har to hovedmål for miljø. Det første målet er oppnåelse av 30 prosent reduksjon i klimagassutslipp sammenliknet med et referansebygg.

For å oppnå dette, planlegges det med massivtre (CL-tre) i 2. til 6. etasje og lavkarbon betong i grunn, fundamenter og 1.-etasje. Kombinasjon av lavkarbonbetong og massivtre vil medføre vesentlige besparelser i klimagassutslipp, og det anses som realistisk at prosjektet med dette grepet vil oppnå målet.


Det finnes en rekke byggeplasser i Oslo-området med erfaring i fossilfri eller utslippsfri drift, men i Midt-Norge er dette et konsept som i praksis er umodent. Utslippstall i dette feltet viser at en ved å bytte fra konvensjonelle byggeplasser til fossilfri drift kan oppnå en 60 prosent reduksjon i klimagassutslipp for byggeplassfasen. Steinkjerbygg har søkt om 3 millioner kroner i tilskudd fra miljøforvaltningen.– Tenk stort, bygg stort

«Bygg høyere enn alle bygg på Steinkjer». «Unngå høyhus». «Sats på en rolig skybar».