296 tiendeklassinger i Verran og Steinkjer må bestemme seg for videregående utdannelse

Ola får lengst vei av alle

HYBEL: Ola Sand gleder seg til å begynne på videregående skole I Steinkjer. Der ser han for seg å bo på hybel. 16-åringen har som -deler av 10.-klassingene i Verran, valgt yrkesfaglig. 

Nyheter

Ola Sand fra Verrastranda er den eleven i nye Steinkjer kommune som bor lengst unna Steinkjer videregående skole. Han gleder seg til å begynne.