Nå er det 15. blåskiltet på plass

Merkingen av historisk interessante bygninger i Steinkjer fortsetter.

TRANGT: Det var litt begrenset med plass for å henge opp skiltet på fasaden, men Robert Øfsti fant en løsning. 

Nyheter

Steinkjer kommune har i samarbeid med Riksantikvaren, Gårdeierforeningen, Egge museum og Foreningen Gamle Steinkjer (FGS) satt i gang et prosjekt som skal løfte fram Steinkjers byhistorie gjennom skilting av en rekke sentrale bygg.